Kontaktujte nás
a pýtajte sa
057 / 776 2445
Marber spol. s.r.o.
Valaškovská 2
066 01 Humenné


Aktuálne

Vysokozdvižná plošina na prenájom...

Služby

Elektromontážne práce a dodávky

 • elektrické prípojky NN a VN do 52kV v objektoch triedy „A“ a „B“
 • vonkajšie káblové a vzdušné elektrické rozvody NN a VN do 52kV
 • NN a VN rozvodne, trafostanice a transformátory, batériové stanice, akumulátorovne
 • vnútorné a vonkajšie elektroinštalácie všetkých druhov objektov (priemyselné a poľnohospodárske, podnikateľské, špeciálne pracoviská, kultúrne stavby, administratívne budovy, rodinné domy a pod.)
 • osvetlenie interériov a exteriérov
 • bleskozvodné ochrany objektov (pasívne a aktívne)
 • slaboprúdové rozvody, dorozumievacie zariadenia, zabezpečovacie systémy, CCTV, ŠTK
 • meranie a regulácia, automatizácia, kompletizácia strojov
 • regulované a iné motorické pohony, kompresorové stanice
 • dodávka a montáž NN a VN rozvádzačov (vlastná certifikovaná výroba NN rozvádzačov)
 • protipožiarne nátery a prepážky
 • dodávka širokej škály elektroinštalačného materiálu


Projektová a poradenská činnosť, prehliadky a skúšky

 • projektové dokumentácie, poradenská a konzultačná činnosť
 • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (inštalácií) všetkých druhov objektov


Ostatné poskytované služby

 • zámočnícke práce, povrchová úprava práškovou ekotechnológiou
 • opravy elektrických zariadení