Kontaktujte nás
a pýtajte sa
057 / 776 2445
Marber spol. s.r.o.
Valaškovská 2
066 01 Humenné


Aktuálne

Vysokozdvižná plošina na prenájom...

Pár slov o našej spoločnosti

Spoločnosť MARBER spol.s r.o., ktorá sídli vo východoslovenskom meste Humenné, pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Ponúka zákazníkom kompletné služby v oblasti ELEKTRO.


Naše činnosti

V činnostiach, na ktoré sa spoločnosť orientuje, má dlhodobé skúsenosti a tradíciu. V plnom rozsahu výkonáva organizačnú, technickú, výrobnú, montážnu a odbytovú činnosť, počnúc spracovaním požadovanej koncepcie montážnych prác a dodávok do realizačnej podoby (projektová dokumentácia, štatistické kalkulácie vyžiadaných parametrov),cenové kalkulácie, cez samotnú realizáciu elektromontážnych prác, oživenie, odborné skúšky a prehliadky el.zariadení až po samotné poradenstvo a dodatočný servis, čiže tzv."stavby na kľúč".


Výrobný program

Výrobným programom sú oceľovoplechové rozvádzače a rozvodnice podľa zadanej špecifikácie, v prevedení ako nástenné, skriňové alebo pultové, určené na distribúciu a rozvod el.energie, ako meracie, signalizačné, ovládacie a regulačné pre priemyselné prevádzky ale aj pre maloodberateľov. Postupným zdokonaľovaním výroby a výrobných procesov (povrchová úprava "práškovou" ekotechnológiou, rôznorodé príslušenstvo a pod.) sa spoločnosť vypracovala na jedného z významných dodávateľov uvádzaného výrobného sortimentu na Slovensku. Celý výrobný pogram je certikovaný preukázaním zhody autorizovanou osobou CIS 08/1998 skúšobne EVPÚ a.s., Nová Dubnica a registrovaná v registri stavebných výrobkov .


O čo sa snažíme

Snahou spoločnosti je v plnej miere uspokojiť zákazníka kvalitou a cenou za výrobky a poskytované služby, k obojstrannej spokojnosti, a zvyšovanie dôvery a serióznosti odberateľsko-dodávateľských vzťahov.

V neposlednom rade spoločnosť poskytuje v širokom rozsahu zámočnícke práce na základe dodanej výkresovej dokumentácie, povrchovú úpravu "práškovou" ekotechnológiou, predaj a distribúciu širokej škály elektroinštalačného materiálu a opravy elektrických zariadení.

Organizacna Struktura

 Organizačná štruktúra