Kontaktujte nás
a pýtajte sa
057 / 77 22 087
Marber spol. s.r.o.
Valaškovská 2
066 01 Humenné


Aktuálne

Vysokozdvižná plošina na prenájom...

Referenčné stavby

ROK 2015
 • Svet zdravia a.s., Realizácia elektroinštalácie - osvetlenie pre Nemocnicu Humenné
 • Spoločenstva vlastníkov bytov - rekonštrukcia stúpacieho vedenia a hl. prívody k bytom vrátane vymeny elektromerových rozvádzačov
 • Mecom Group s.r.o, kompenzačný rozvádzač

ROK 2014
 • Breza STAVOTRANS s.r.o., ŽST Trebišov, rekonštrukcia prijímacej budovy SO301+SO309
 • HLG STAV BOTTOLI s.r.o., OLDRATI SLOVENSKO s.r.o.,Dodávka a napájanie zbernicových systémov 250A
 • Printon s.r.o. Preložka NN distribučného kábla-polyfunkčný objekt prestavba Vranov n/T
 • SV Reality s.r.o., Mlyn Humenné, Rekonštrukcia, vostavba a stavebné úpravy bytového domu
 • Mecom Group s.r.o., SO 01 Šatne,baliarne tepelne neopracovaných výrobkov
 • Mecom Group s.r.o., inštalácia Germicidné žiariče
 • Mecom Group s.r.o., systém blovkovania dverí - magnetmi, odsávanie udiarní
 • IPECON s.r.o. Rekonštrukcia horúcovodnej plynovej kotolne - Snina
 • Spoločenstva vlastníkov bytov - rekonštrukcie NN prívodov do rozvádzačov merania, osvetlenie vchodov, dorozumievace systémy, bezkontaktné systémy otvárania dverí
 • ZŠ Pugačevova Humenné -Rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Mesto Strážske - kamerový systém, osvetlenia prechodov, bezdrôtove systémy rozhlasov

ROK 2013
Nexis Fibers a.s.

          -ECOPOL, montáž EMaR klimatizácie SAHARA MAXX ECOPOL

          -ECOPOL, svetelná elektroinštaláciía a demontáž nevyhovujúcich rozvodov

 • Zemplín s.r.o., Skladové priestory, Stavebno-montážne práce-montáž slaboprúdových rozvodov
 • ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o., Recyklačné centrum plasty Snina-elektromontáže celého novobudovaného závodu od VN po NN rozvody
 • Nexis Fibers a.s., Demontáž sušiarne v Emmenbruecke Švajčiarsko
 • HLG STAV BOTTOLI s.r.o., OLDRATI SLOVENSKO s.r.o., Nový sklad bleskozvod a uzemnenie ELI
 • ZIPP Bratislava spol. s.r.o., HPZ Levoča - JUH: Inžinierske siete a rozvody NN a VN
 • Schrack technik s.r.o., Bratislava-Nemocnica Gelnica:Výroba rozvádzačov NN
 • APEC spol. s r.o., Inštalácia plyn.kogeneračných jednotie v areáli Snina Energy
 • Breza STAVOTRANS s.r.o., ŽST Trebišov, rekonštrukcia prijímacej budovy SO301+SO309
 • ZŠ Hrnčiarska 13, Vlastná budova - elektroinštalácia
ROK 2012
 • ALLFINE s.r.o., Poľnohospodárska bioplynová stanica Kamenica nad Cirochou
 • Nexis Fibers a.s., ECOPOL - kompletná elektroinštalácia
 • ORL spol. s r.o., Humenné - Špecializovaná nemocnica ORL - kompletná elektroinštalácia
 • ZIPP Bratislava spol. s.r.o., Hnedá priemyselná zóna Levoča Juh - elektroinštalácia,VN prípojka,trafostanice, EPS,DR
 • STEPANOW Pribeník-Skladová hala Likérky - kompletná elektroinštalácia
 • Areál spoločnosti STROJLAB Medzilaborce-Prekládka VN vedenia - riešenie zmeny OEZ
 • DSS Habura - kompletná elektroinštalácia objektu
 • ZIPP Bratislava, Minioceliareň SSM a.s. v Strážskom -Objekt troskového hospodárstva
 • C.M.R. Slovakia s.r.o,, Prekládka VN vedenia-most Snina-rekonštrukcia
ROK 2011
 • Separačný zber odpadov Strážske
 • Základná škola Jána Švermu Humenné
 • FASTFOOD City Burger
 • Autocentrum Humenné
 • Humenská mliekareň - syráreň rekonštrukcia a modernizácia
 • Mecom group s.r.o. - prestavba trafostanice TR1
 • Rekonštrukcia a prístavba zimného štadióna Kežmarok
 • Bytový dom Chemik Strážske
 • Obchodný dom Laborec Humenné
 • Rekonštrukcia základná škola Valaliky
 • Poľnohospodárska bioplynová stanica Bela nad Cirochou
 • Stredná zdravotná škola, ul. Masaryková Michalovce elektroinštalácia kuchyne
 • SE a.s., závod Elektráreň VOJANY EVO Rekonštrukcia rozvodov vratných kondenzátorov IPR EVO
 • Expozitúra národná banka Slovenska Košice kompenzácia elektrickej energie
 • Nexis Fibers a.s., 758 SAFIR 3-2 svetelná a zásuvková elektroinštalácia
 • ORL spol. s.r.o. Humenné silové NN rozvody a prípojka NN
 • Sklad LPL Letisko Košice
 • Zekon Humenné prestavba budovy na COOP Jednota a predajňa mäsa Althan
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia pred železničnou stanicou obec Michaľany
 • Skladová hala Stepanow s.r.o, Prebeník rekonštrukcia skladovej haly
 • Obchodný dom Laborec kompenzácia
 • Verejné osvetlenie ul. Čemernianska Vranov n/T
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oprava trafostanice na ÚV Ubľa
 • Minioceliareň SSM a.s., Strážske Objekt troskového hospodárstva SO 052.1
ROK 2010
 • Centrum zdravia Humenné
 • Humenská mliekareň
 • Hasičská zbrojnica obec Staré
 • Mecom Group s.r.o., Prístavba baliarne mäsa a expedície
 • Nexis SAFIR3
 • Pekáreň PROBE Kamenica nad Cirochou

 

ROK 2009
 • Priemyselná zóna Myslina I.etapa – preložka VN, rozvody VO a NN, prípojka VN a trafostanica
 • Bytové domy Humenné - Dorozumievacie audio-video digitálne systémy a bezkontaktný prístupový systém BES
 • Bytový dom B13, 45b.j., Sídlisko Pod Sokolejom Humenné
 • Nadstavba haly na výrobu FMV - MECOM GROUPE s.r.o., Humenné
 • Dodávka rozvádzačov NN pre obchodný dom TESCO, Snina
 • 20 obecných nájomných bytov Strážske

 

ROK 2008
 • Autocentrum Humenné - komplexná realizácia ELI
 • City BURGER, FASTFOOD Humenné – komplexná realizácia ELI
 • Dodávka rozvádzačov NN pre budovu COOP Jednota Bratislava
 • Rekonštrukcia rozvodní 110V JS a 60V JS, dodávka bezúdržbových batérií Chemes a.s., Humenné
 • Napojenie Turbogenerátorov - Chemes a.s., Humenné
 • Napojenie kogeneračných jednotiek - Streda Nad Bodrogom
 • Napojenie Turbogenerátorov, fakturačné merania Bukocel a.s., Hencovce
 • Výrobné prevádzky SAFIR I a II, OPTIMA66 – Postkondenzácia – NEXIS Fibers a.s., Humenné 
 • Rekonštrukcia a modernizácia objektu Syráreň, Humenská mliekáreň a.s.
 • Rekonštrukcia výrobne LAV Duslo a.s. v areáli Chemko Strážske
 • Minioceliareň SSM a.s. v Strážskom – I.etapa – preložky NN, VN a nová trafostanica a váha
 • Realizácia Nových domových pripojení - VSE a.s., Košice
 • Dodávka rozvádzačov NN pre výrobné prevádzky spoločnosti U.S.Steel Košice s.r.o.
 • Dodávka rozvádzačov NN pre VÚSCH Košice
 • Dodávka rozvádzačov NN pre VUST TESLA Košice
 • Dodávka rozvádzačov NN pre obchodný dom OPTIMA Košice II
 • Rekonštrukcia AB Rozvojová 2, Košice

 

ROK 2007
 • CHEMES a.s., Humenné – Komplexná výmena hl.ističov rozvodní typu J2UX, ARV, VMT
 • Priemyselný park BLIKA, Trebišov – Dodávka rozvádzačov technológie výrobných hál
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia obcí okresu Humenné
 • Rekonštrukcia Likérky v Pribeníku, Kráľovský Chlmec
 • Reštaurácia „Premiér“, Humenné – kompletné dodávky ELI
 • Administratívna budova - bývalá Tehelňa, Humenné - komplexná realizácia ELI
 • Železničný hraničný prechod Čierna nad Tisou – prípojka VN, trafostanica, rozvody NN a VO
 • Železničný hraničný prechod Maťovské Vojkovce – prípojka NN, rozvody NN a VO
 • Polyfunkčný objekt Humenné - komplexná realizácia ELI
 • Nový areál spoločnosti DREVONAX Humenné - komplexná realizácia ELI
 • Výrobné prevádzky NEXIS Fibers a.s. - SAFIR I, Humenné
 • Dodávka rozvádzačov pre stavbu BUSSINES CENTER Košice
 • Dodávka rozvádzačov pre obchodný dom TESCO, Veľké Kapušany
 • Školiace centrum U.S.Steel Košice
 •  

ROK 2004 - 2006
 • Sklady nebezpečných látok, U.S.Steel a.s., Košice
 • Areál SPP a.s., Jablonov Nad Turňou – filtre plynu haly E a nádrže na kondenzát
 • Lyžiarsky areál – SKI PARK CHLMEC, okr.Humenné
 • Osvetlenie areálu Skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom
 • Osvetlenie parku pri Kaštieli v Humennom
 • Rekonštrukcia a doplnenie NN siete obec Myslina 
 • Výrobné priestory, areál – Lom Kučín, spracovanie zeolitu
 • Letisko Košice – slaboprúdové rozvody, rozvody MaR
 • Hotel Karpatia, Humenné
 • Výrobná hala – TYTEX  Slovakia s.r.o., Humenné – Priemyselný park GUTTMANOVO
 • Obchodný dom NOVIJ – Užhorod
 • Rhodia Industrial Yarns a.s., Švajčiarsko – automatizácia výroby priemyselných vlákien
 • Lom Hradová, Košice – dodávka distribučných, kompenzačných a ovládacích rozvádzačov
 • Areál fi.UNOMEDICAL, Michalovce – VN prípojka 22kV a trafostanica
 • MECASONIC, Francúzsko – Elektrifikácia zváracích automatov pre automobilový priemysel

 

 

Obchodní partneri

 • MECOM Group s.r.o., Humenné
 • Chemes a.s., Humenné
 • Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Humenné
 • Humenská mliekareň a.s.
 • NEXIS Fiebers a.s., Humenné
 • SYTELI s r.o., Michalovce
 • INTER Vimal s.r.o., Michalovce
 • U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • Inžinierske stavby a.s., Košice
 • VSE a.s., Košice
 • VVS a.s., Košice
 • PPA inžiniering s.r.o., Bratislava
 • SPP a.s., Bratislava
 • ZIPP Bratislava s r.o.


Dodávatelia - Obchodní partner

 • KONEX Elektro s.r.o., Košice
 • VEREX Elto s.r.o., Košice
 • HAGARD:HAL a.s., pobočka Humenné
 • SCHNEIDER Electric Slovakia spol.s .r.o.
 • OEZ Slovakia spol.s r.o.
 • MOELLER Electric s.r.o
 • SIEMENS s.r.o.
 • ABB Komponenty s.r.o.
 • RITTAL s.r.o.
 • LEGRAND Slovensko s.r.o.
 • SEZ Krompachy a.s.
 • SCHRACK Energietechnik s.r.o.
 • SALTEK Slovakia s.r.o
 • OBO Bettermann s.r.o.
 • TRACON Slovakia s.r.o.