Kontaktujte nás
a pýtajte sa
057 / 77 22 087
Marber spol. s.r.o.
Valaškovská 2
066 01 Humenné


Aktuálne

Vysokozdvižná plošina na prenájom...

Služby

Elektromontážne práce a dodávky

  • elektrické prípojky NN a VN do 52kV v objektoch triedy „A“ a „B“
  • vonkajšie káblové a vzdušné elektrické rozvody NN a VN do 52kV
  • NN a VN rozvodne, trafostanice a transformátory, batériové stanice, akumulátorovne
  • vnútorné a vonkajšie elektroinštalácie všetkých druhov objektov (priemyselné a poľnohospodárske, podnikateľské, špeciálne pracoviská, kultúrne stavby, administratívne budovy, rodinné domy a pod.)
  • osvetlenie interériov a exteriérov
  • bleskozvodné ochrany objektov (pasívne a aktívne)
  • slaboprúdové rozvody, dorozumievacie zariadenia, zabezpečovacie systémy, CCTV, ŠTK
  • meranie a regulácia, automatizácia, kompletizácia strojov
  • regulované a iné motorické pohony, kompresorové stanice
  • dodávka a montáž NN a VN rozvádzačov (vlastná certifikovaná výroba NN rozvádzačov)
  • protipožiarne nátery a prepážky
  • dodávka širokej škály elektroinštalačného materiálu


Projektová a poradenská činnosť, prehliadky a skúšky

  • projektové dokumentácie, poradenská a konzultačná činnosť
  • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (inštalácií) všetkých druhov objektov


Ostatné poskytované služby

  • zámočnícke práce, povrchová úprava práškovou ekotechnológiou
  • opravy elektrických zariadení